Azərbaycan Respublikasının bəzi yaşayış məntəqələrinin tarixi adlarının bərpası və dəqiqləşdirilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Respublikanın bəzi yaşayış məntəqələrinin tarixi adlarının bərpası və dəqiqləşdirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

 

Bakı şəhəri zrə

 

Suraxanı rayonundakı Kirov qəsəbəsi Yeni Suraxanı qəsəbəsi adlandırılsın.

 

Ağdam rayonu zrə

 

Kican kəndi Ballıqaya, Maniklu kəndi Məlikli kəndləri adlandırılsın.

 

Ağstafa rayonu zrə

 

Kalininkənd qəsəbəsi Vurğun qəsəbəsi, Kirovka kəndi Həsənsu, Yeni kənd kəndi Aşağı Kəsəmən, Marksovka kəndi Xətai kəndləri adlandırılsın.

Xətai kənd Sovetinin ərazisindəki yaşayış məntəqəsi Qaaq Kərəm kəndi adlandırılsın və rayonun yaşayış məntəqələri siyahısına daxil edilsin.

 

Ağsu rayonu zrə

 

Birinci Aratkənd kəndi Maşadqanlı, İkinci Aratkənd kəndi AratlıCuruğlu, Leninabad kəndi Sanqalan kəndləri adlandırılsın.

 

Beyləqan rayonu zrə

 

Komsomol qəsəbəsi Yuxarı Aran qəsəbəsi adlandırılsın.

 

Biləsuvar rayonu zrə

 

Konstantinovka kəndi İsmətli kəndi adlandırılsın.

 

Quba rayonu zrə

 

Petropavlovka kəndi Dəlləkli, Yelenovka kəndi Hacıhseynli-kəndləri adlandırılsın.

 

Daşkəsən rayonu zrə

 

Şarukkar kəndi Kəmərqaya, Gedəmiş kəndi Suqovuşan, Kətişen kəndi aykənd kəndləri adlandırılsın.

 

Zaqatala rayonu zrə

 

Verxiyan kəndi Bəhmənli kəndi adlandırılsın.

 

Gəlbəcər rayonu zrə

 

Aracadzor kəndi Dovşanlı, Arutunaqomer kəndi Qızılqaya, Aterk kəndi Həsənriz, Vaqaus kəndi Qozlu, Verin Oratağ kəndi Yuxarı Oratağ, Vənkli kəndi Vənkli, Qarnakar kəndi ormanlı, Qooqot kəndi Yayıcı, Drmbon kəndi Heyvalı, Nareştar kəndi Narınclar, Poqosoqomer kəndi Dəvədaşı, Tsmaqahoğ kəndi Bazarkənd, Hetavan kəndi Qozlukrp, Şahmasur kəndi Şahmansurlu kəndləri adlandırılsın.

 

Goranboy rayonu zrə

 

Erməni Borisi kəndi Br, Manaşid kəndi Mənəşli, Sarov (erm.) kəndi Sarovlu kəndləri adlandırılsın.

 

Saatlı rayonu zrə

 

Otradnoye kəndi Qazanbatan, Krasnoselski kəndi Qara Nuru, Oktyabrabad kəndi Şirinbəyli kəndləri adlandırılsın.

Mvcud Leninkənd kəndi iki hissəyə ayrılaraq Qıraqlı və Mustafabəyli kəndləri adlandırılmaqla rayonun yaşayış məntəqələri siyahısına daxil edilsin. Kənd sovetinin mərkəzi Qıraqlı kəndinə keirilsin.

 

Sabirabad rayonu zrə

 

Axtaı Şaumyan kəndi Axtaı, Şaumyanovka kəndi Məmişlər kəndləri adlandırılsın.

 

Samux rayonu zrə

 

Səfərəliyev qəsəbəsi Nəbiağalı qəsəbəsi adlandırılsın.

 

Tərtər rayonu zrə

 

Leninavan qəsəbəsi Şıxarx qəsəbəsi, Ağabəyəlenc kəndi Ağabəyyalı, Akop Kamari kəndi Lləsaz, Qarmiravan kəndi. Qızıloba, Levonarx kəndi Kyarx, Mağavuz kəndi ardaqlı, Metsşen kəndi Ulu Qarabəy, Minqrelks kəndi Meqrelalay, Mhrətağ kəndi Kiik Qarabəy, Nerkin Oratağ kəndi Aşağı Oratağ, Cerabert kəndi iləbrt kəndləri adlandırılsın.

 

Xanlar rayonu zrə

 

irakidzor qəsəbəsi ıraqdərə qəsəbəsi, Quşu Armavir kəndi Quşu Gran, Martunaşen kəndi Qarabulaq kəndləri adlandırılsın.

 

Xocavənd rayonu zrə

 

Akaku kəndi Ağdam, Aşan kəndi Heşan, Banazur kəndi Binədərəsi, Qarahonc kəndi Qarazəmi, Qişi kəndi Kiş, Qobek kəndi Qobəyli, Quzeyqaler kəndi Quzeyxırman, Domı kəndi Binə, Zamzur kəndi Dərəkənd, Komraqu kəndi Qırmızıqaya, Kert kəndi Quzumkənd, Kolxozaşen kəndi Arpadz, Kavahan kəndi Kavahın, Gnəyqaler kəndi Gneyxırman, Masmına kəndi Ağbulaq, Makalaşen kəndi Ct, Metstağlar kəndi Byk Tağlar, Məmmədadzor kəndi Məmməddərə, Miruşen kəndi Mirikənd, Ninki kəndi Cəmiyyət, Norşen kəndi Yenikənd Paravatumb kəndi Qarıtəpə, Sıxtoraşen kəndi Şıx Dursun, Spitakşen kəndi Ağkənd, Tyak kəndi Dağdş, Tsur kəndi Sor, Traxtik kəndi Zoğalbulaq, Xnuşinak kəndi Xanoba, Xtsabert kəndi aylaqqala, hatsi kəndi rəkli, Herher kəndi Qarqar,Hintağlar kəndi Khnə "Tağlar, Şaqax kəndi Şahyeri, Sərkisaşen kəndi ağadz kəndləri adlandırılsın.

 

Xocalı rayonu zrə

 

Qarmikc kəndi Qızıloba, Dəhrəv kəndi Qayabaşı, Daşuşen kəndi Daşkənd, İlis kəndi Qaraktk, Mehdişen kəndi Mehdibəyli, Moşxmhat kəndi Quşubaba, Mxitarikənd kəndi Muxtar, Naxıvanik kəndi Naxıvanlı, Nerkin Sıznek kəndi Aşağı Yemişcan, Nerkin Qılıbağ kəndi Aşağı Qılıbağ, Norakh kəndi Təzəbinə, Rev kəndi Şəlvə, Sardaraşen kəndi Sərdarkənd, Saruşen kəndi Dağyurd, Seyidişen kəndi Seyidbəyli, Xanazax kəndi Xanyurdu, Xantsk kəndi Xanyeri, Xndzristan kəndi Almalı, Ktk kəndi Ağkədik kəndləri adlandırılsın.

 

Şamaxı rayonu zrə

 

Şirvanzadə kəndi Xoylu kəndi adlandırılsın.

 

Şəmkir rayonu zrə

 

Lenin qəsəbəsi inarlı qəsəbəsi, Kolxozkənd kəndi Bayramlı, Engelskənd kəndi İrmaşlı kəndləri adlandırılsın.

 

Şuşa rayonu zrə

 

Metsqaladərəsi kəndi Byk Qaladərəsi kəndi adlandırılsın.

 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

İ. QƏMBƏROV.

 

Bakı şəhəri, 29 dekabr 1992-ci il.

№ 428.