Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

1.   Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin səlahiyyətlərini icra etmək müvəqqəti olaraq Feyruz Rəcəb oğlu Mustafayevə tapşırılsın.

2.   Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən istefası qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti öz səlahiyyətlərini həyata keçirməyi müvəqqəti davam etdirsin.

3.   Bu Fərman Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin təsdiqinə verilsin.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

Y. MƏMMƏDOV.

 

Bakı şəhəri, 4 aprel 1992-ci il.

      № 640.