Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 12, maddə 2056; 2017, 8, maddə 1521, 10, maddə 1777; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 1 iyun tarixli 106 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

2.1-1. bu Fərmanla təsdiq edilən strateji yol xəritələrində müəyyən olunmuş məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün daha operativ icra və nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, aidiyyəti icraçılarla razılaşdırmaqla, alttədbirlərin, əsas və digər icraçıların, icra müddətlərinin əks olunduğu təfsilatlı tədbirlər planı hazırlaya bilər;.

1.2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.2.1. 1.1.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.2. 1.2.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.3. 1.2.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.4. 1.3.3-cü, 1.3.4-cü, 2.2.1-ci, 3.2.1-ci və 4.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütunlarında 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.5. 1.3.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası sözləri Mərkəzi Bank sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Mərkəzi Bank sözləri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.6. 1.3.5-ci, 2.2.2-ci, 3.1.3-cü, 3.1.4-cü, 3.1.6-cı, 3.2.4-cü, 4.1.3-cü, 4.2.2-ci və 4.2.3-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.7. 2.1.2-ci və 4.1.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.8. 3.1.2-ci, 3.1.7-ci və 4.1.5-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172019 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2.9. 4.1.5-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sözləri ilə əvəz edilsin.

1.3. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.3.1. 1.1.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , SOCAR akronimi çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sözlərindən əvvəl SOCAR, akronimi əlavə edilsin;

1.3.2. 1.1.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.3.3. 1.1.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Energetika Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Energetika Nazirliyi sözləri SOCAR akronimi ilə əvəz edilsin;

1.3.4. 1.1.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Energetika Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Energetika Nazirliyi sözləri SOCAR akronimi ilə, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.3.5. 1.1.6-cı və 1.2.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.3.6. 1.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Energetika Nazirliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda AMEA akronimindən əvvəl Energetika Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.3.7. 1.2.2-ci və 1.2.3-cü yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütunundan , SOCAR akronimi çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl SOCAR, akronimi əlavə edilsin;

1.3.8. 1.2.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , AMEA akronimi çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa AMEA akronimi əlavə edilsin;

1.3.9. 1.3.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan Energetika Nazirliyi, sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa Energetika Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.3.10. 1.4.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Energetika Nazirliyi sözlərindən sonra , Dövlət Neft Fondu sözləri əlavə edilsin;

1.3.11. 1.4.5-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan Energetika Nazirliyi, sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa Energetika Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.3.12. 2.1.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.3.13. 2.2.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Energetika Nazirliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl Energetika Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.3.14. 2.2.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Maliyyə Nazirliyi sözlərindən sonra , Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.3.15. 2.3.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimlənmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.16. 2.3.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.17. 2.4.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Energetika Nazirliyi, Tarif Şurası sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa SOCAR akronimindən sonra , Energetika Nazirliyi, Tarif (qiymət) Şurası, Maliyyə Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.3.18. 3.1.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütunundan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri çıxarılsın;

1.3.19. 3.1.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununa Energetika Nazirliyi sözlərindən sonra , SOCAR akronimi əlavə edilsin;

1.3.20. 3.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , SOCAR akronimi çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda Maliyyə Nazirliyi sözlərindən əvvəl SOCAR, akronimi əlavə edilsin;

1.3.21. 3.2.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.3.22. 3.2.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Energetika Nazirliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl Energetika Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin.

1.4. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.4.1. 1.1.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.2. 1.1.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözlərindən sonra , Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.4.3. 1.1.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2018 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.4. 1.1.5-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin və İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 2018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.5. 1.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Fövqəladə Hallar Nazirliyi sözləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.6. 1.3.1-ci, 1.3.4-cü və 1.3.5-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.7. 1.3.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2019 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.8. 1.3.3-cü və 6.3.5-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.9. 1.3.6-cı yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Səhiyyə Nazirliyi sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.10. 2.1.1-ci və 2.1.6-cı yarımbəndlərdə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi, sözlərindən sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, sözləri əlavə edilsin;

1.4.11. 2.1.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.12. 2.1.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Neft Şirkəti, sözləri əlavə edilsin;

1.4.13. 2.1.7-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.14. 2.2.1-ci, 2.2.2-ci və 2.2.5-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi, sözlərindən sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, sözləri əlavə edilsin.

1.4.15. 2.2.3-cü və 2.2.4-cü yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözlərindən sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, sözləri əlavə edilsin.

1.4.16. 2.2.6-cı, 2.2.8-ci və 2.2.9-cu yarımbəndlərdə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi, sözlərindən sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.17. 2.2.7-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözlərindən sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.18. 3.1.1-ci, 3.2.1-ci və 4.5.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.19. 3.1.3-cü və 3.2.3-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.20. 3.1.4-cü, 7.1.1-ci, 8.2.6-cı, 8.2.7-ci və 9.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.21. 3.2.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.22. 3.2.5-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172020 rəqəmləri 2019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.23. 4.4.1-ci və 4.5.2-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.24. 4.4.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.25. 4.5.4-cü və 4.7.24.7.5-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.26. 4.5.5-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.27. 6.1.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözlərindən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.28. 6.3.6-cı yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözlərindən sonra , Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.4.29. 7.1.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar/Tövsiyə sütunundan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri çıxarılsın;

1.4.30. 7.1.4-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözlərindən sonra , Ədliyyə Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.4.31. 7.2.2-ci, 7.2.3-cü və 7.2.5-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sözləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.32. 7.4.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sözlərindən əvvəl Ədliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.4.33. 7.4.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra , Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sözləri əlavə edilsin;

1.4.34. 7.4.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra , Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sözləri əlavə edilsin;

1.4.35. 8.2.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununa Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları sözləri əlavə edilsin;

1.4.36. 9.1.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.4.37. 9.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.38. 9.2.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sözlərindən sonra , Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, ABAD publik hüquqi şəxs, sözləri əlavə edilsin;

1.4.39. 9.2.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Təhsil Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, ABAD publik hüquqi şəxs, sözləri əlavə edilsin;

1.4.40. 9.3.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yerli icra hakimiyyəti orqanları sözlərindən əvvəl Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, sözləri əlavə edilsin.

1.5. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.5.1. 1.1.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan İqtisadiyyat Nazirliyi, sözləri çıxarılsın, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.2. 1.1.2-ci və 1.1.3-cü yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri çıxarılsın, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 2018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.3. 1.1.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda KOS agentliyi sözləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri ilə, İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.4. 1.1.5-ci, 1.6.3-cü, 1.9.1-ci, 2.2.2-ci, 4.1.2-ci, 4.2.1-ci, 4.2.3-cü, 4.2.4-cü və 4.3.1-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda KOS agentliyi sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.5. 1.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri çıxarılsın;

1.5.6. 1.2.2-ci, 1.4.1-ci və 1.4.2-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan İqtisadiyyat Nazirliyi, sözləri çıxarılsın;

1.5.7. 1.3.2-ci, 1.8.1-ci, 1.8.2-ci, 1.9.2-ci, 2.1.3-cü, 2.4.1-ci, 4.2.2-ci və 5.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.8. 1.3.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sözlərindən sonra , Maliyyə Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.5.9. 1.5.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.10. 1.5.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Vergilər Nazirliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda Ədliyyə Nazirliyi sözlərindən əvvəl Vergilər Nazirliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.5.11. 1.5.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununa Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sözləri əlavə edilsin, İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.12. 1.5.6-cı yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, sözləri Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.13. 1.6.1-ci və 3.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.5.14. 1.8.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan İqtisadiyyat Nazirliyi, sözləri çıxarılsın;

1.5.15. 1.9.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda KOS agentliyi sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.16. 2.3.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, sözləri çıxarılsın;

1.5.17. 4.2.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda KOS agentliyi sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin.

1.6. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.6.1. 1.1.1-ci və 2.4.1-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütunundan APİK akronimi çıxarılsın;

1.6.2. 1.1.2-ci, 2.2.3-cü, 2.4.2-ci və 3.2.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.6.3. 1.1.4-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.4. 1.2.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Azərişıq ASC sözlərindən sonra , Dövlət Statistika Komitəsi, Azəristiliktəchizat ASC sözləri əlavə edilsin;

1.6.5. 1.2.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra , Energetika Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.6.6. 2.1.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.6.7. 2.2.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütunundan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, sözləri çıxarılsın;

1.6.8. 2.3.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra , Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC sözləri əlavə edilsin;

1.6.9. 3.2.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütununa Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.6.10. 3.2.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütununa Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.6.11. 3.2.4-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Müəllif Hüquqları Agentliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri Əqli Mülkiyyət Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin.

1.7. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.7.1. 1.1.1-ci və 1.1.5-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.2. 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.5-ci, 1.2.5-ci, 1.2.6-cı, 1.2.10-cu, 1.4.21.4.4-cü, 1.4.7-ci, 2.1.12.1.4-cü, 2.2.12.2.6-cı, 2.3.12.3.3-cü, 2.3.6-cı, 2.5.5-ci, 3.1.1-ci, 3.1.2-ci, 3.2.23.2.5-ci, 3.3.1-ci, 3.3.2-ci, 3.3.4-cü, 3.4.1-3.4.6-cı, 3.5.13.5.3-cü, 4.1.3-cü, 4.1.4-cü, 4.1.6-cı və 4.2.1-ci yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.3. 1.1.3-cü, 1.2.11.2.3-cü, 1.2.71.2.9-cu, 1.2.11-ci, 1.2.13-cü, 1.3.11.3.3-cü, 1.3.6-cı, 1.4.1-ci, 1.4.5-ci, 1.4.6-cı, 1.4.8-ci, 2.3.4-cü, 2.3.5-ci, 2.4.1-ci, 2.5.12.5.4-cü, 3.1.3-cü, 3.1.4-cü, 3.2.1-ci, 3.3.3-cü, 4.1.1-ci və 4.1.5-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.4. 1.1.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.5. 1.2.7-ci, 2.4.2-ci, 2.5.5-ci və 3.2.1-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası sözləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.6. 1.2.13-cü və 2.5.12.5.4-cü yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası sözləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.7. 1.3.4-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununa Dövlət Turizm Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.7.8. 1.3.5-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Maliyyə Nazirliyi sözlərindən əvvəl Dövlət Turizm Agentliyi, sözləri əlavə edilsin;

1.7.9. 1.4.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Dövlət Dəniz Administrasiyası sözləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.10. 1.4.5-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, sözlərindən sonra , Maliyyə Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.7.11. 2.2.3-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172020 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.12. 2.2.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.13. 2.2.6-cı yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 2018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.14. 2.4.4-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Azəravtoyol ASC sözləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.15. 2.5.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2016 rəqəmləri 20162018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.16. 3.1.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.17. 3.1.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2016 rəqəmləri 20162020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütununda Milli Turizm Təbliğat Bürosu sözlərindən sonra , İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.7.18. 3.2.2-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununa , Azərbaycan Konqreslər Bürosu sözləri əlavə edilsin;

1.7.19. 3.3.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununa Nəqliyyat, Rabitə, Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri əlavə edilsin, İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.20. 3.4.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununa İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.7.21. 3.4.33.4.6-cı yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununa Azərbaycan Konqreslər Bürosu sözləri əlavə edilsin;

1.7.22. 4.1.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.23. 4.2.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütunundan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri çıxarılsın;

1.7.24. 4.2.2-ci və 4.2.3-cü yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri çıxarılsın.

1.8. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.8.1. 1.1.1-ci, 2.1.4-cü, 2.1.5-ci, 2.2.1-ci, 2.3.3-cü, 3.1.2-ci və 3.1.6-cı yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.2. 1.1.2-ci, 1.2.2-ci, 1.3.2-ci, 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.3. 1.1.3-cü və 2.2.4-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2018 rəqəmləri 20192020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.4. 1.2.3-cü və 1.3.7-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununa 20182020 rəqəmləri əlavə edilsin;

1.8.5. 1.2.4-cü, 1.3.3-cü, 1.3.4-cü, 1.3.6-cı, 2.1.3-cü və 3.1.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.6. 1.2.5-ci, 2.1.7-ci, 2.3.2-ci və 2.3.4-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2018 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.7. 1.3.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azəravtoyol ASC sözləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8.8. 1.3.5-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.9. 2.1.6-cı yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, sözləri əlavə edilsin, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20182019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.10. 2.2.3-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 2018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.8.11. 3.1.5-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

1.9. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.9.1. 1.1.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Azəravtoyol ASC sözləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9.2. 2.4.1-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

1.10. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.10.1. 1.1.1-ci və 5.2.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.10.2. 1.1.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.10.3. 1.1.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.10.4. 1.1.7-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172020 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.10.5. 1.1.8-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20182020 rəqəmləri 20192020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.10.6. 3.1.2-ci və 3.1.3-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172019 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.10.7. 4.2.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Tövsiyə edilir sözlərindən əvvəl Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.10.8. 4.2.2-ci yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sözləri Dövlət Turizm Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin.

1.11. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.11.1. 1.1.2-ci, 1.1.3-cü, 2.2.1-ci, 3.2.2-ci, 4.1.1-ci və 4.2.3-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.11.2. 1.2.4-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20182020 rəqəmləri 20192020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.11.3. 1.3.11.3.4-cü yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda İqtisadiyyat Nazirliyi sözlərindən sonra , İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri əlavə edilsin;

1.11.4. 1.4.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununa Mərkəzi Bank sözləri əlavə edilsin;

1.11.5. 2.1.6-cı yarımbənddə Əsas icraçı sütunundan , Mərkəzi Bank sözləri çıxarılsın, Digər icraçılar sütununda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası sözlərindən əvvəl Mərkəzi Bank, sözləri əlavə edilsin;

1.11.6. 3.2.3-cü yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 2018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.11.7. 4.1.2-ci və 4.2.4-cü yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172020 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.11.8. 4.2.2-ci yarımbənddə İcra müddəti sütununda 20172019 rəqəmləri 20182019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.11.9. 4.3.1-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununa Mərkəzi Bank sözləri əlavə edilsin.

1.12. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10-cu hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.12.1. 1.1.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.2. 1.1.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözləri ilə, İcra müddəti sütununda 2020 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12.3. 1.2.2-ci, 2.3.3-cü, 2.3.4-cü və 2.4.5-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12.4. 1.2.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Tövsiyə olunur sözlərindən əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.12.5. 1.2.4-cü və 2.1.2-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12.6. 1.2.5-ci və 2.5.1-ci yarımbəndlərdə İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12.7. 2.2.12.2.3-cü və 2.3.2-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yeni KOS agentliyi sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.8. 2.3.4-cü yarımbənddə Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda yeni KOS agentliyi sözləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.9. 2.4.1-ci yarımbənddə Tədbirin adı sütununda Dövlət sektoru daxilində, eləcə də dövlət sektoru ilə əlaqələr zamanı yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması sözləri Dövlət sektoru daxilində yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması sözləri ilə, Əsas icraçı sütununda Nazirlər Kabineti sözləri Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi sözləri ilə, Digər icraçılar/Tövsiyə sütununda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sözləri Dövlət sektoru daxilində yazışmaların iştirakçıları sözləri ilə, İcra müddəti sütununda 20172018 rəqəmləri 20172019 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12.10.aşağıdakı məzmunda 2.4.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

2.4.1-1.

Dövlət sektoru ilə əlaqələr zamanı yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

20172019

1.13. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 10. Tədbirlər planı hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.13.1. 1.1.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri Energetika Nazirliyi sözləri ilə, İcra müddəti sütununda 2018 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan Energetika Nazirliyi sözləri çıxarılsın;

1.13.2. 1.1.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası sözləri Maliyyə Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Digər icraçılar sütunundan Maliyyə Nazirliyi sözləri çıxarılsın;

1.13.3. 1.1.4-cü, 1.1.6-cı, 2.1.22.1.4-cü, 2.2.2-ci, 3.1.1-ci, 3.2.1-ci, 3.2.43.2.9-cu, 3.4.1-ci, 4.1.2-ci, 4.1.3-cü, 5.1.15.1.3-cü, 6.1.1-ci, 6.1.2-ci, 6.1.4-cü, 7.1.1-ci, 7.1.3-cü, 7.1.5-ci, 7.2.2-ci, 7.2.3-cü, 7.3.1-ci və 7.3.2-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13.4. 1.1.5-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Təhsil Nazirliyi sözlərindən sonra , Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.13.5. 2.3.1-ci və 2.3.2-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Azərenerji ASC sözlərindən sonra , Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti sözləri əlavə edilsin;

1.13.6. 2.3.3-cü yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Azərenerji ASC sözlərindən sonra , Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti sözləri əlavə edilsin, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.13.7. 3.1.2-ci və 3.1.3-cü yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, İcra müddəti sütununda 20172020 rəqəmləri 20182020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.13.8. 3.2.2-ci, 3.2.3-cü və 4.1.1-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.13.9. 3.3.1-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Tarif (qiymət) Şurası sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Tarif (qiymət) Şurası sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13.10. 3.3.2-ci yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Tarif (qiymət) Şurası sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Tarif (qiymət) Şurası sözləri ilə əvəz edilsin, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172018 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.13.11. 3.3.3-cü yarımbənddə Əsas icraçı sütununda Tarif (qiymət) Şurası sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə, Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Tarif (qiymət) Şurası, Azərenerji ASC, Azərişıq ASC sözləri ilə əvəz edilsin, İcra müddəti sütununda 2017 rəqəmləri 20172020 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.13.12. 3.4.23.4.4-cü yarımbəndlərdə Əsas icraçı sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13.13. 4.1.5-ci yarımbənddə Digər icraçılar sütununda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti sözlərindən sonra , Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi sözləri əlavə edilsin;

1.13.14. 7.2.1-ci yarımbəndlərdə Digər icraçılar sütununda Tənzimləyici orqan sözləri Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sözləri ilə əvəz edilsin, Azəristiliktəchizat ASC sözlərindən sonra , Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 17 iyul 2018-ci il

210