Naxıvan Muxtar Respublikasının sosial və iqtisadi inkiafında xidmətləri olan əxslərin təltif edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Naxıvan Muxtar Respublikasının sosial və iqtisadi inkiafında byk xidmətlərinə grə aağıdakı əxslər təltif edilsinlər:

 

ərəf ordeni ilə

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

 

hrət ordeni ilə

 

Vəliyev Sadıq Hseynəli oğlu

 

Tərəqqi medalı ilə

 

Abbasov Vqar Zakir oğlu

Abdullayev İsa Əli oğlu

Hacızadə Xuraman Abdulla qızı

Hmbətov Rəsul Həsən oğlu

Xəlilova Əsmər Həmid qızı

Qədirzadə Hacıqadir İbrahim oğlu

Mustafayev Hacıəkbər Abbas oğlu

 

Vətən uğrunda medalı ilə

 

Əliyev Rasim Məmmədəli oğlu

 

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı əhəri, 3 avqust 2009-cu il.

№ 425