Naxıvan Dvlət Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə grə Naxıvan Dvlət Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

 

"Şhrət" ordeni ilə

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

 

"Tərəqqi" medalı ilə

 

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu

Bababəyli Nazim Səfərəli oğlu

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu

Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu

Qədimov Əsgər Nadir oğlu

Qocayev Fərman Rza oğlu

Piriyev Musa Zeynal oğlu

Rstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu

Rstəmov İbrahim Murad oğlu

Rzayev Məmməd Hseyn oğlu

Şirəliyev Asif İsmayıl oğlu

Zalov Araz İbrahim oğlu

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

Bakı şəhəri, 16 oktyabr 2007-ci il

2434